Zaujímavosti o cvičení aquafitness

ČO JE AQUAFITNESS ?

Vodné prostredie poskytuje jedinečné možnosti zdravého pohybu pre každého jedinca bez ohľadu na vek, úroveň pohybovej výkonnosti a plaveckej spôsobilosti. Okrem plaveckých športov je možné vo vode uplatniť rôzne druhy pohybovej činnosti cyklického a acyklického charakteru, ktoré zahŕňa aquafitness. Pod pojmom aquafitness rozumieme rôzne pohybové aktivity prevažne aeróbneho charakteru, vykonávané vo vodnom prostredí, ktoré môžu byť sprevádzané hudbou.…

Čítaj viac
Zaujímavosti o cvičení power joga

POWER YOGA

Powerjoga je cvičebný štýl  ovplyvnený americkými štýlmi cvičenia jogy. Cvičenie je založené na  pravidelnom opakovaní základných jogových pozícií /ásan/, ktoré dynamicky nasledujú za sebou. Je to súbor pozícií  kombinovaných do systému sily a natiahnutia využívajúce strečingové a rehabilitačné metódy . Je pre ľudí, ktorí nechcú striktne dodržiavať jogínske pravidlá a nariadenia, ale chcú cvičiť. Tento systém jogy je veľmi prístupný a nemá nijaký duchovný či mystický význam. Niektorých ľudí nezaujíma duchovný život v zmysle filozofie. Potrebujú zdravé telo a myslel, ktorá odoláva stresu. Hoci joga nie je náboženstvo, je to predsa len metóda pôsobiaca na vnútorný rozvoj osobnosti, duševnú koncentráciu.

Čítaj viac