Zaujímavosti o cvičení aquafitness

ČO JE AQUAFITNESS ?

Vodné prostredie poskytuje jedinečné možnosti zdravého pohybu pre každého jedinca bez ohľadu na vek, úroveň pohybovej výkonnosti a plaveckej spôsobilosti. Okrem plaveckých športov je možné vo vode uplatniť rôzne druhy pohybovej činnosti cyklického a acyklického charakteru, ktoré zahŕňa aquafitness. Pod pojmom aquafitness rozumieme rôzne pohybové aktivity prevažne aeróbneho charakteru, vykonávané vo vodnom prostredí, ktoré môžu byť sprevádzané hudbou.…

Čítaj viac
Zaujímavosti o cvičení power joga

POWER YOGA

Powerjoga je cvičebný štýl ovplyvnený americkými štýlmi cvičenia jogy. Cvičenie je založené na pravidelnom opakovaní základných jogových pozícií /ásan/, ktoré dynamicky nasledujú za sebou.

Čítaj viac